KKG adviseurs, de adviseur voor alle kerken en aanverwante organisaties op het gebied van beheer onroerend goed, taxatie, aan- en verkoop en herbestemming kerkelijke gebouwen.

Waarom KerkSupport?

KerkSupport_logo

Helaas krijgen veel kerkelijke gemeenten vroeg of laat te maken met krimp. Deze krimp kan bijvoorbeeld overtollige gebouwen en een boventallige bezetting qua predikantsplaatsen veroorzaken. En daarbij veel onrust en onzekerheid… Want hoe is dit proces om te buigen, welke beslissingen moeten er worden genomen? Wat is het juiste plan van aanpak?

Het blijkt lastig om als gemeente van tevoren alle consequenties te overzien. Het komt voor dat er flink bezuinigd wordt in gemeenten. Op papier een goed plan. Maar is dat plan ook daadwerkelijk uitvoerbaar? En wat doet het met de gemeente? Vaak tasten dit soort maatregelen de opbouw van de gemeente aan. Als er onvoldoende vrijwilligers zijn, blijven soms cruciale plekken onbemand. Zo kan een gemeente vol goede bedoelingen toch ineens haar vitaliteit verliezen. Had dit voorkomen kunnen worden? En hoe nu verder?

KerkSupport helpt

Wij merken dat veel kerken dringend behoefte hebben aan een ander beleid om hun continuïteit te waarborgen en nieuw leven in te blazen. KerkSupport begeleidt kerken om de juiste afwegingen te maken. Ons team is breed georiënteerd en adviseert u o.a. op het gebied van personeel, gebouwen, de financiën en nieuwe of andere gemeentevormen. Samen schatten we de gevolgen in en bekijken we welke dienstverlening bij dit proces nodig is of kan zijn.

Sterk team en netwerk

Om de kerken zo breed mogelijk te kunnen ondersteunen, werken onze mensen van KKG en KKA samen met deskundigen uit ons netwerk. Ons streven hierbij is dat de gemeente ondanks de impact zoveel mogelijk opgebouwd wordt, zowel geestelijk als materieel.

Wilt u weten wat er voor uw gemeente mogelijk is? Neem vrijblijvend contact met ons op.