KKG adviseurs, de adviseur voor alle kerken en aanverwante organisaties op het gebied van beheer onroerend goed, taxatie, aan- en verkoop en herbestemming kerkelijke gebouwen.

Vastgoedspecialist voor kerken en aanverwante organisaties

KKG adviseurs houdt zich op landelijk niveau bezig met het beheer van kerkelijk vastgoed (zowel bebouwd als onbebouwd) voor kerken en aanverwante organisaties buiten de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Onze stichting werkt zonder winstoogmerk.

Net als de maatschappij is de kerk volop in beweging. Daarnaast wordt het beheer van kerkelijk vastgoed steeds complexer door de ontwikkelingen in de vastgoedsector. Specifieke deskundigheid is vereist. Die deskundigheid heeft KKG adviseurs in huis.

Rentmeesters

Vijf ervaren en professionele rentmeesters verrichten de uitvoerende taken. Zij richten zich elk op een eigen regio en hebben een kantoor aan huis waardoor zij in staat zijn flexibel en adequaat het werk uit te voeren. Op de pagina’s ‘Team rentmeesterij’ en ‘Team kerkgebouwen’ kunt u precies zien welke rentmeester voor uw regio het aanspreekpunt is.

Lees hier meer over KKG adviseurs en de diensten die wij verrichten.

 

KerkSupport_logo

Perspectief op een vitale gemeente

Tijden veranderen. En zo verandert de kerk ook mee. Echter, dit gaat niet altijd zo gemakkelijk als het gezegd wordt. Sommige kerken komen voor ingewikkelde vraagstukken te staan die om moeilijke beslissingen vragen.

In veel gevallen worden deze vraagstukken veroorzaakt door de dalende inkomsten en blijvende vaste lasten. De inkomsten kunnen dalen doordat het aantal kerkleden afneemt, maar ook doordat de bezittingen van de kerk minder opleveren dan voorheen. Denk bijvoorbeeld aan de lage rente. En dat terwijl de gebouwen en predikantsplaatsen wel onderhouden moeten worden.

De geschiedenis leert dat de kerk al veel vaker moeilijke perioden doormaakte. Maar ondanks alle grote ontwikkelingen en veranderingen was de kerk er en paste zich aan. De kerk bleef én blijft bestaan, continu. Zo wil KerkSupport graag ook uw gemeente helpen en ondersteunen om te komen tot een beleid waarbij de (financiële) continuïteit meer geborgd wordt. Graag bieden wij u perspectief op een vitale gemeente.

Meer weten? Lees hier verder of neem vrijblijvend contact met ons op.